Preus

• traducció escrita de polonès a espanyol o català - 45,00 PLN
• traducció de l'anglès, francès, portuguès a l'espanyol o català - 50,00 PLN
• traducció de temàtica especialitzada de qualsevol altre idioma a l'espanyol, català, preus a convenir, caldrà consultar abans de signar la comanda en ferm.